Klimatskolan

Växthuseffekten

Jordens medeltemperatur beror alltså på balansen mellan uppvärmningen från solen och den värme som strålar ut från jorden. Växthusgaserna i atmosfären hindrar värme från att stråla ut, och mer växthusgaser betyder högre temperatur. En längre men ändå lättfattlig beskrivning av hur klimatet fungerar och hur vi kan se att mänskliga utsläpp förändrar klimatet kan man hitta här. I presentationen får man också veta vilka de stora källorna till växthusgaserna är, vilka effekter vi redan ser och vad de beräknas bli om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser, och vad vi måste göra för att undvika en katastrofal temperaturhöjning.

Snabb förändring

Ibland hör man påståendet att det är naturligt att jordens klimat ändras, att det varit ännu varmare förut och att det till och med varit högre nivåer av koldioxid i atmosfären. Allt detta är sant, skillnaden är att förändringarna tidigare har skett mycket långsamt och att de temperaturer vi är på väg mot, om vi inte kraftigt minskar våra utsläpp, är på nivåer som inte setts på miljontals år bakåt i tiden. Under så långa perioder hinner naturen anpassa sig. Arter förändras eller flyttar till nya områden, vissa arter dör ut och nya utvecklas. Den av människan skapade klimatförändringen går alldeles för snabbt för att sådana anpassningar ska hinna ske. Så ju större klimatförändringarna blir, desto större andel av alla växt- och djurarter kommer att dö ut som en konsekvens av förändringarna.

En illustration av temperaturutvecklingen sedan senaste istiden.

En föreläsning

Den kände klimatforskaren Johan Rockström, chef för Postdam institute for climate impact research, förklarar vad som händer med klimatet, hur vi kan veta det, och vad konsekvenserna blir i denna föreläsning från november 2020 (45 min).

Men...

Trots att en överväldigande majoritet av alla klimatforskare är eniga om att klimatförändringarna pågår, är skapade av människan, och utgör ett av de största hoten mot vår planet och vår civilisation så finns tyvärr alltför många människor som är skeptiska och kommer med alternativa teorier. Det finns många bra källor som förklarar varför dessa alternativa teorier inte håller, till exempel:

Till sist...

En liten reflektion över klimatproblematiken från Claes Eriksson.