Viktig föreläsning av Johan Rockström

Klimatforskningen går framåt och i denna föreläsning på Youtube kommer flera nyheter från Johan Rockström, chef på Potsdaminstitutet. Moderator är Anders Wijkman. Följ länken till föreläsningen som är 50 minuter lång.

https://www.youtube.com/watch?v=6no6Oa3l4FU&t=5s