Svar i BT DEN 4/10 2020 på vår insändare om cykelstad

Gång- och cykelvägar ska separeras i Borås

Svar till Klimatomställning Borås, BT 24/9.

Vi vill börja med att tacka för förslagen och för att ni vill lyfta cykling. För perioden 2020–2021 handlar cykelarbetet främst om att genomföra de åtgärder som finns i cykelplanen, men vi genomför även andra mindre åtgärder och projekt för att förbättra för stadens cyklister.

Arbetet med att inventera bredder på cykelnätet och ta fram en plan för vilka sträckor som kan separeras med skiljelinje är påbörjat. Vår ambition är att vi, i samband med nästa års målning, ska kunna separera fler sträckor med fokus på våra sju huvudstråk. Separering kan endast göras där det finns tillräckliga bredder, inventeringen kommer att visa var det är möjligt.

De cykelparkeringar som finns föreslagna i cykelplanen kommer att byggas ut under nästa år. Cykelparkeringarna kommer att utformas med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen och placeras på olika ställen i staden. Möjlighet till väderskyddad cykelparkering kommer också att finnas på Södra Torget.Trafiksäkerhetsutbildningen Säker cykling erbjuds till alla elever i årskurs fem i Borås via ett samarbete mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen och NTF väst. Utbildningen berör bland annat trafikregler, vägmärken, hur cykeln ska vara utrustad, hjälm och vad man ska tänka på vid cykling i trafikerade miljöer.

När det gäller möjlighet att cykla till skolan har tekniska förvaltningen genomfört en omfattande inventering av trafiksäkerheten kring samtliga förskolor och grundskolor i Borås. Rapporten kommer att presenteras under hösten och kartläggningen ger bland annat förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten. I nuläget finns inga planer på enkätundersökningar, fokus ligger på den genomförda inventeringen och att planera för att genomföra de åtgärder som kommit fram via den.I dag finns cykelkarta via www.karta.boras.se samt i tryckt format. Det finns i nuläget inga planer på att ta fram en cykelapp för Borås, men det kan bli aktuellt i framtiden.

Läs gärna mer om vårt cykelarbete och se aktuell cykelplan på boras.se/cykla.trafikingenjör, tekniska förvaltningenSara Johansson,