Insändare publicerad i BT den 18/3 2023

Varför bygger Borås

stad ingen vindkraft?

Om Borås stads politiker inte vill se någon utbyggnad av vindkraft, hur har man då tänkt sig klara elförsörjning med fossilfri el, undrar Klimatomställning Borås.

INSÄNDARE I december skrev vi i Klimatomställning Borås en insändare där vi förde fram att Borås stad bör ta fram en plan för att öka den egna elproduktionen med en målsättning om att bli självförsörjande på koldioxidfri el (vindkraft och sol) inom en 20-årsperiod.

Enligt SCB:s statistik har Borås kommun årligen ett energiunderskott på 681 GWh (ett större landbaserat vindkraftverk ger 20 GWh), så det är angeläget att komma igång.

Vi har faktiskt grannar som redan i det närmaste har uppnått ett sådant mål, nämligen Tranemo. Det är den kommun i Sjuhärad som producerar mest el. Vindkraftverken i kommunen är nu nära att generera mer el än vad hela kommunen gör av med.

Trots mycket prat och en rad utredningar de senaste decennierna har Borås inte lyckats åstadkomma någon vindkraft alls. Men nu äntligen kan det bli ändring på det. Initiativet kommer från Tekniska verken i Linköping, som planerar att sätta upp fyra vindkraftverk i närheten av Rångedala. Bara dessa fyra verk förväntas generera cirka 80 gigawattimmar per år och därmed ge ett väsentligt tillskott till Borås energibehov.

Om man fått kommunalt tillstånd och uppfyller alla miljökrav för anläggningen kan det ändå uppstå olägenhet för de närboende. Även om ljudkraven är uppfyllda kommer man inte ifrån att man vid stark vind kan höra vindkraftverken.

För att kompensera för den olägenhet som närboende får ska privatpersoner inom tre kilometer från projektområdet erbjudas möjlighet att bli delägare (delägarskap var något också Klimatalliansen föreslog i BT den 10 februari). Syftet är att erbjuda boende i närheten av vindparken att dra fördel av vindparkens elproduktion.

De som bor inom tre kilometer från kraftverket skall ge möjlighet att köpa produktionsandelar som motsvarar 1 000–20 000 kWh/år i verken till självkostnadspris. När bygget är klart ska alla delägare kunna ha inflytande på verksamheten och del av vinsten.

På Borås Tidning Debatt den 5 mars skrev Tomas Brandberg (SD) att ”Under valrörelsen ställdes, i ett offentligt forum, en fråga kring utbyggnad av vindkraft i Borås. Jag deltog själv och drar mig till minnes att ledande företrädare för samtliga partier i Borås kommunfullmäktige då tog avstånd från sådana planer”.

Vår fråga till Borås stads politiker är stämmer detta påstående? Om Borås stads politiker inte vill se någon utbyggnad av vindkraft, hur har man då tänkt sig klara elförsörjning med fossilfri el?

Klimatomställning Borås, energigruppen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.