Inför pant på vin- och spritflaskor

 I BT kan vi läsa att i Limmared tillverkas det glasflaskor till vodkaförsäljning. Att tillverka glas är mycket energikrävande. Nu används det mest naturgas (80 procent) men även el används. Företaget vill gå över helt till el (eller vätgas som tillverkas av el) för att minska koldioxidutsläppen och är oroliga att elen inte skall räcka till.Ett alternativ till alla dessa engångsflaskor är naturligtvis att återanvända flaskorna. Fram till 1999 kunde man panta sprit- och vinflaskor på Systembolaget. Nu borde det vara dags att återinföra pantflaskor, energi och resurskostnaderna för att diska flaskor är ungefär sju gånger lägre än att krossa glaset och göra nya flaskor. Då skulle energiåtgången minska och därmed också utsläpp av koldioxid.Vi måste ställa oss frågan: Vilket är viktigast – tjusiga förpackningar eller våra barns framtid?Det räcker inte bara att ställa krav på att kolgruvor i till exempel Polen, Kina eller Indien skall stängas – även vi som bor i den rika världen måste ta vårt ansvar och minska utsläppen.

Tommy Josefsson, Thomas Svensson, Klimatomställning Borås

Publicerades i Borås Tidning 25/11 2021