Borås behöver ett levande centrum

Insändare publicerad den 7/7 2023 i Borås Tidning.

Mitt i den svenska sommaren befinner sig också Borås i en klimatkris som hotar att förändra förutsättningarna för allt mänskligt liv på vår enda planet om vi inte vidtar krafttag för att få ner utsläppen av växthusgaser. Och det nu under 2020-talet enligt en samlad kår av forskare!

I denna situation behöver vi ett levande centrum där människor kan uträtta nödvändiga ärenden på rimliga avstånd där man kan nå service genom att gå, cykla eller åka kollektivt.

Men vem som helst som rör sig i centrum kan konstatera med egna ögon att antalet tomma skyltfönster ökar samtidigt som antalet människor som rör sig på gatorna minskar.

Det är uppenbart att Borås centrum som ett nav för boråsarnas konsumtion av nödvändigheter som livsmedel, skoaffärer, järnaffärer med mera förändras till det sämre. Att denna utveckling inte bara sker här är knappast någon tröst.

Den 25 juni publicerade Borås Tidning en intressant större genomgång av centrumdöden i Borås. Ett resultat av ett förtjänstfullt arbete av fyra journaliststudenter från Lund som lär sig undersökande journalistik. Artikeln konstaterar att på bara fem år har 40 butiker försvunnit från centrum. Samtidigt ersätts de som försvinner ofta av andra kategorier som mer har med service att göra som restauranger, nagelsalonger och gym.

Men ett av de viktigaste områden vi måste förändra gäller just våra transporter. Bilsamhället må vara bekvämt och skapa en frihet, men det är faktiskt ohållbart att varje människa på jorden ska ha en egen plåtlåda som väger ett och halvt ton. Bostadsnära och bemannade bilpooler skulle hjälpa till att avstå egen bil och därtill skapa arbetsplatser.

Denna utveckling är ett resultat av en medveten politik som har gynnat framväxten av det bilsamhälle vi har med köpcentra placerade utanför centrum: Knalleland, Bergsäter, Lundaskog och Viared. Om människor väljer att bekvämt åka dit istället för att handla i centrum är ju resultatet givet. Den ökade e-handeln spelar förstås också en roll.

Men med en medveten och modig politik går det att göra staden och handeln mer levande med mindre biltrafik! Till exempel stängde belgiska Gent 2016 sina genomfartsgator för biltrafik. Det ledde till att andelen cykelresor ökade från 22 till 35 procent och bilresorna minskade från 55 till 27 procent. Hur gick det då med handeln? Butiksdöden stoppades och antalet restauranger och barer ökade med 17 procent. Naturvårdsverket har konstaterat att om man tar bort ytor för biltrafik får man bättre tillgänglighet för näringslivet.

I Sverige byggs förvisso både för kollektivtrafik och fler cykelbanor. Men samtidigt bygger man fortfarande fler vägar för bilar. Detta enligt konsultbolaget Trivector. Man väljer alltså inte bort utan man väljer allt. Men att bygga ut bilvägar leder bara till ännu mer biltrafik. Det visar forskning.

Det finns stora vinster att välja att prioritera mer klimatsmarta lösningar. Fler som cyklar främjar förutom miljön också folkhälsan. Borås har hittills inte kunnat skryta med en utvecklad cykelkultur som vissa andra städer som Lund eller Örebro. Men vi som undertecknat denna artikel har på senare tid kunnat se ett ökande antal cyklister i staden.

Vi väljer att tolka det som att viljan i befolkningen finns och politiken måste tydligt ta ställning genom att främja och underlätta denna utveckling.

Det är förvånande att företrädare för Knalleland och fastighetsägare liksom ledande kommunpolitiker inte kopplar samman den nödvändiga omställningen med utvecklingen av centrum i Borås. Om vi ska klara den stora omställning som krävs måste alla goda krafter samverka. Borås behöver ett levande centrum. Då krävs, som Morgan Hjalmarsson påpekar i BT:s artikel, modiga politiker som fattar modiga beslut! Det är upp till bevis!

Anders Hjorth

Jonas Wieszkos

Antje Johannsmeyer

Tommy Josefsson

Klimatomställning Borås

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.