Artikel i Borås Tidning den 27/8 2020

Borås strategi för klimatet får kritik – planlös

Hela Borås – kommun, företag, individer – behöver minska koldioxidutsläppen med 16 procent per år. Det slår Borås stad fast i sin koldioxidbudget. Men får nu kritik från miljöorganisationerna för att inte leva upp till sitt beslut.BORÅS. Kritiken läggs fram i ett gemensamt remissvar från Klimatomställning Borås och Naturskyddsföreningen SNF:s lokalavdelning.Svaret avser egentligen något annat än koldioxidbudgeten, nämligen förslaget till klimatstrategi, som är ett slags beskrivande dokument av hur arbetet ska gå till. Thomas Svensson, ordförande för den förra föreningen, pekar på både otydligheter och alldeles för allmänna formuleringar.

– Det saknas en plan för hur en så oerhört stor omläggning ska kunna genomföras. Det finns egentligen inga förslag alls om hur detta ska gå till, säger Svensson.I föreningarnas remissvar lägger man därför fram en hel bilaga med många exempel på konkreta åtgärder som Borås stad måste ta tag i om man menar allvar: järnvägsförbindelse för Viareds enorma transportbehov, stimulering till samåkning, fler solceller, vätgaslagring av solel, stimulering till kostomläggning – och mycket annat.

– Det är också otydligt vem man vänder sig till, hela kommunen eller bara den egna kommunalorganisationen. Borås stads egen förvaltning svarar för fyra procent av växthusgasutsläppen inom kommunen, övriga 96 står företag och invånare för.

Men ska en kommun gå in och försöka reglera och påverka även där man inte har någon egen rådighet, som familjers beteende till exempel?

– Ja, det tycker vi absolut. Det är svårt att se vilken annan instans som skulle kunna ta ledningen i ett sådant här arbete.

Thomas Svensson säger att hans kritik mot bristerna inom Borås stads klimatpolitik även kan riktas med lika stor relevans till regeringens hållning till sin egen klimatlag. Den borde gälla, men gör det inte, framhåller han.

– Ja, klimatlagen slår ju fast att politiken ska inriktas på att minska utsläppen av koldioxid och skydda kommande generationer. Men när det verkligen gäller så är det helt andra lagar som avgör, det ser vi i exemplet med Preems utbyggnad i Lysekil.

Men när utmaningarna är så stora, och glappet mellan vad som görs och vad som krävs rent politiskt så enormt, vågar du själv ha några förhoppningar?

– Ja, Greta Thunberg och hennes följare ger mig ett visst hopp. Jag tror helt enkelt det gäller att underifrån ta makten från de politiker och affärsmän som uppenbarligen saknar intresset att ge sina barnbarn en framtid.

– För jag är övertygad om att de flesta övriga är intresserade av barnens framtid

.Klimatstrategin i Borås har remisstid fram till den 31 augusti. Även privatpersonerna har haft möjlighet att delta med synpunkter.

Jan Lindstenjan.lindsten@bt.se