SD:s politik ger högre energipriser

Insändare i Borås Tidning den 16 mars 2024

I en debattartikel 10/3 skriver Tomas Brandberg (SD) att samtliga partier var emot vindkraft i en debatt i Caroli församlingshem inför valet 2022. Det stämmer inte alls med vår minnesbild av debatten. Vad som emellertid var tydligt var att SD numera tycks vara ensamma om att förakta vetenskapen om klimathotet och bagatellisera människans avgörande inflytande på klimatförändringarna.

Borås är en kommun som inte har någon installerad vindkraft. Om projekten i Rångedala och Våssberg skulle bli verklighet blir produktionen 1 500 kWh/ invånare och år, vilket är långt under vad våra kranskommuner producerar. I Tranemo kommun är motsvarande siffra 17 200 och i Alingsås 7 200. Borde inte vi boråsare ta vårt ansvar och producera mer fossilfri elkraft?

Tomas Brandberg skriver i sin debattartikel om ”enorma materialflöden … 1,2 miljarder ton betong med ett stort transportarbete” för att bygga vindkraft. Det finska kärnkraftverket Oikolouto III med en beräknad årlig energiproduktion på 13 000 GWh krävde totalt cirka 1,2 miljoner kubikmeter betong. De fyra vindkraftverken i Våssberg beräknas ge 80 GWh per år. Dessa vindkraftverk kräver 4 000 kubikmeter betong för byggnation. Jämförelsen visar att det går åt dubbelt så mycket betong att producera 1 kWh el med kärnkraft jämfört vindkraft.

Det går helt enkelt åt mycket betong för att bygga stora energianläggningar. Kanske borde politiken ägna större intresse för hushållning med energi än att käbbla om vilken typ av anläggningar som ska prioriteras.

SD har ju varit angelägna om att medborgarna skall få låga energipriser för diesel och bensin. Detta har man gjort genom att minska reduktionsplikten. Det är därför förvånande varför man är så starka förespråkare för kärnkraft. Alla utredningar pekar på att kärnkraftsel blir två–tre ggr dyrare än vindkraftsel. Varför driver SD en politik som leder till ökade produktionskostnader för el?

Vi förstår ej heller påståendet att ”vindkraften som en bransch dras med förluster”. Samtidigt skriver ju Brandberg att det under åren 2023–2025 planeras en enorm vindkraftsutbyggnad i Sverige. Att privata investerare skulle göra så stora investeringar i en förlustbransch verkar ologiskt.

Thomas Svensson, Thomas Carlsson, energigruppen, Klimatomställning Borås

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.