Insändare publicerad i BT den 18/3 2023

Varför bygger Borås stad ingen vindkraft? Om Borås stads politiker inte vill se någon utbyggnad av vindkraft, hur har man då tänkt sig klara elförsörjning med fossilfri el, undrar Klimatomställning …

Insändare publicerad i BT den 18/3 2023 Läs mer »