Klimatomställning Borås

Föreläsningen hålls nästa gång på högskolan i Borås vid lunchtid den 25 mars! Länk.

SKRIV PÅ     Boråsarnas klimatavtal !

PlanetB_transparent_180

Välkommen till Klimatomställning Borås – nu ökar vi takten!

Klimatomställning Borås är en ideell förening som vill påverka och påskynda omställningen av vårt samhälle i klimatvänlig riktning. Föreningen bildades i januari 2019 av människor som även tidigare varit aktiva i miljö- och klimatfrågor. Det är vår övertygelse att vi genom att gå samman blir starkare och kan spela en roll när det gäller den nödvändiga omställningen. Vi vill arbeta både för att väcka opinion och att påverka människor med makt att fatta beslut om vad som måste ske. För att kunna göra det behöver vi själva studera och lära oss mer om klimat, miljö och framtidens ekonomi. Men inte bara om det. Vi behöver också veta mer om hur besluten fattas som formar vår framtid i kommun, region och näringsliv.

Alla invånare i Borås med omnejd som är bekymrade över hotet från klimatets förändringar är välkomna till oss! Vi har vuxit snabbt, men behöver bli mycket större! Så du är varmt välkommen som medlem.

Föreningen arrangerar föreläsningar, håller studiecirklar, genomför klimatmanifestationer och har arbetsgrupper med syfte att påverka klimatarbetet i Borås Stad och det lokala näringslivet.

Gör som Greta, lär dig hur det funkar!

Du har säkert hört talas om hur våra utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser innebär ett allvarligt hot. Men hur hänger det ihop?

Den korta versionen är att jordens medeltemperatur beror på balansen mellan uppvärmningen från solen och den värme som strålar ut från jorden. Växthusgaserna i atmosfären hindrar värme från att stråla ut, precis som glaset hindrar värmen från att ta sig ut från ett växthus, därför brukar man prata om växthuseffekten. Mer växthusgaser i atmosfären betyder alltså att mindre värme strålar ut och då ökar temperaturen. Att jorden snabbt blir varmare får många allvarliga konsekvenser, som tinande glaciärer och ökande havsnivåer, mer extremväder, torka och vattenbrist m.m. Förändringarna är så snabba och stora att växt- och djurliv inte hinner anpassa sig när deras livsmiljöer i snabb takt försvinner. Fortsätter uppvärmningen beräknas antalet arter som dör ut att accelerera och stora delar av jorden att bli obeboelig även för oss människor. 97% av alla klimatexperter har kommit till slutsatsen att uppvärmningen vi ser nu till största delen beror på mänsklig aktivitet.

Den lite längre versionen med länkar till ytterligare källor kan du hitta på vår sida om klimatförändringarna.

Ignore_us_960x640
2019-03-15_Stora_Torget_960x640
Greta_960x640
Knallar_960x640
Skogen brinner
Ignore_us_960x640
2019-03-15_Stora_Torget_960x640
Greta_960x640
Knallar_960x640
Skogen brinner
previous arrow
next arrow
Shadow